Física i Química 3r ESO

  • 3eso-valen
  • fq3eso-15-3
  • fq3eso-15-3
  • fq3eso-15-3

Llibre de text amb tots els temes complets corresponents al currículum de l’assignatura de Física i Química per al tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) espanyola (alumnes d’entre 14 i 15 anys). Continguts anteriors a la Llei d’Educació de 2013 (LOMCE).

Share this Post