L’ús didàctic de les controvèrsies sòcio-científiques. El cas de l’Homeopatia

  • CSC
  • CSC
  • CSC
  • CSC

En didàctica de les ciències s’ha demostrat que es pot millorar l’interès de l’alumnat per la ciència tractant controvèrsies sòcio-científiques (CSC) a classe. Però, a la vegada, el professorat presenta algunes dificultats per a treballar aquestes controvèrsies que cal tindre en compte si es vol potenciar el seu ús. Una de les dificultats és el desconeixement de materials didàctics basats en CSC, al llarg d’aquest document presentem alguns materials, indiquem com aconseguir exemples de propostes didàctiques i exposem estratègies per a dissenyar materials didàctics. Aquestes idees es concreten en la temàtica de les Medicines Alternatives i Complementàries (MAC), justifiquem l’interès d’estudiar-les a l’ESO i el Batxillerat i tractar-les com a CSC. Es destaca el cas de l’Homeopatia, una MAC molt popular a la nostra societat. Es proposen tres exemples d’activitats que tracten les MAC com a CSC. Treballar les CSC permet potenciar el pensament crític, l’alfabetització científica i transmetre una idea encertada de la naturalesa de la ciència a l’alumnat.

Share this Post