Física i Química 4r ESO

  • 4eso-valen
  • 4eso-valen
  • 4eso-valen
  • 4eso-valen

Llibre de text amb tots els temes complets corresponents al currículum de l’assignatura de Física i Química per al quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) espanyola (alumnes d’entre 15 i 16 anys). Continguts anteriors a la Llei d’Educació de 2013 (LOMCE).

Share this Post